Administrator

METODY GALWANIZACJI

Galwanizacja to proces, którego celem jest stworzenie na powierzchni metalu szeregu różnego rodzaju powłok. Zwykle galwanizacja polega na wykonaniu trwale przylegającej, cienkiej powłoki metalicznej poprzez osadzenie jednego metalu na innym np. cynkowanie, miedziowanie, niklowanie, chromowanie itp.

Proces galwanizacji najczęściej odbywa się w galwanizerni. Galwanizernia najczęściej stanowi specjalistyczny zakład produkcyjny lub usługowy, gdzie wykonywane są pokrycia.

Jak przebiega galwanizacja?

Galwanizacja to proces elektrolitycznego osadzania metali na powierzchni wyrobów metalowych lub niemetalowych. Jej głównym przeznaczeniem jest ochrona materiału przed korodowaniem. Podstawowymi zastosowaniami powłok galwanicznych są: ochrona przed korozją lub nadanie powierzchni wyrobu odpowiednich w danym zastosowaniu własności mechanicznych. Powłoki galwanicznie wykonywane są na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest zanurzenie w roztworze soli metalu, którym chcemy pokryć wyrób. Drugim jest osadzanie się soli metalu szlachetniejszego bez użycia prądu elektrycznego. Ponadto przed przystąpieniem do procesu konieczne jest oczyszczenie półproduktu. Jeżeli jest konieczne stosuje się czyszczenie zgrubne (np. piaskowanie) oraz niezbędne jest wytrawianie, które usunie wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni. Rozróżnia się powłoki: anodowe, cynkowe, katodowe, miedziane i chromowe itp.

Podstawowe rodzaje powłok galwanicznych

Ze względu na sposób nakładania lub wytwarzania, możemy wyróżnić powłoki: elektrolitowe, powłoki osadzane metodą chemiczną i powłoki konwersyjne.

Ze względu na rodzaj przeznaczenia możemy wyróżnić powłoki:

  • ochronne — zabezpieczają metal przed korozją np. stalowe
  • dekoracyjne lub ochronno-dekoracyjne — poprawiają wygląd przedmiotu, a jednocześnie zabezpieczają go przed korozją
  • techniczne – nadają powierzchni metalowej określonych własności fizycznych lub technologicznych np. zwiększają odporność na ścieranie, zmniejszają współczynnik tarcia, podwyższają przewodnictwo elektryczne, poprawiają zdolność łączenia przez lutowanie zwiększają stopień odbicia i połysku powierzchni itp.

Właściwości, jakie powinny wykazywać powłoki galwaniczne

Zadaniem powłok galwanicznych jest nadanie przyczepności powłoki do powierzchni, jak i nadanie jej estetycznego wyglądu. Ważnymi właściwościami powłok są również: drobnokrystaliczna struktura, szczelność i odpowiednia minimalna grubość. Stopień ochrony wzrasta wraz z grubością powłoki galwanicznej, ma ona zatem duże znaczenie w tym procesie.

Czynniki wpływające na właściwości powłoki

Czynniki wpływające na właściwości powłoki, mają bezpośredni wpływ na jakość galwanizacji. Takimi czynnikami mogą być: stężenie i intensywność mieszania elektrolitu, temperatura, obecność substancji czynnych, gęstość prądu katodowego, rodzaj elektrolitu oraz specyfika metalu